Köprünün iki yanı

Bir köprünün iki yanından fotograf.
Bir tarafta sisli havada ırmak ve evler , diğer tarafta ırmak ve ağaçlar